BrassWind-festivalen XVII

BRASSWIND 2020 ER AVLYST
grunna Covid-19
Då det verken er forsvarleg eller praktisk mogleg å gjennomføre årets festival, er det bestemt at BrassWind 2020 ikkje vert arrangert.
 
Dette er første gong sidan oppstarten i 2004 at MML ikkje arrangerer festivalen.
Vi vonar situasjonen har endra seg til neste år, og ønskjer deg vel møtt til

BrassWind 2021!
 
Maps_Pin_FullColor-x1000.png
Meir informasjon om konsertane på BrassWind-festivalen 2021 vert lagt ut på desse sidene i løpet av august/september neste år
#brasswindfestivalen
#nymusikk
  • Facebook
  • Instagram