top of page

Tre ledige plassar i MML frå hausten 2017


Speler du basstrombone, Eb-tuba eller Bb-tuba og har lyst til å spele i MML? Les her!

Eb-tuba: Manger Musikklag har ledig plass på Eb-tuba frå august 2017. Om du er interessert kan du sende ein e-post til margiesoerby@gmail.com. Prøvespelet vert 1.mai.

ENG: Manger Musikklag has a vacancy on Eb bass from August 2017. Please contact margiesoerby@gmail.com for more information. The audition will be held May 1st.

Bb-tuba: Manger Musikklag har eit ledig årsvikariat på Bb-tuba frå august 2017. Om du er interessert kan du sende ein e-post til margiesoerby@gmail.com. Prøvespelet vert 1.mai. ENG: Manger Musikklag has a one year vacancy on Bb bass from August 2017. Please contact margiesoerby@gmail.com for more information. The audition will be held May 1st.

Basstrombone: Manger Musikklag har eit ledig årsvikariat på basstrombone frå august 2017. Om du er interessert kan du senda ein e-post til birgittebruget@hotmail.com innan 20.april.

ENG: Manger Musikklag has a one year vacancy on Bass Trombone from August 2017. For further information please contact birgittebruget@hotmail.com by April 20th.

Sesongen 2017/2018 er fylt opp med flotte prosjekt og dirigentar, mellom anna skal me ha Martin Winter, Peter Szilvay, Bjørn Sagstad og Philip Harper på besøk. Alle desse kan du lese meir om her.

ENG: The 2017/2018 season is packed with exciting projects and concerts, with conductors Martin Winter, Peter Szilvay, Bjørn Sagstad and Philip Harper at the helm.

bottom of page