top of page

Årsmøte 2019


Årsmøtet til Manger Musikklag vart gjennomført tysdag 2. april. Det nye styret i MML er: • Nils-Arne Træland, leiar • Marthe Storemark, nestleiar • Martin Frantzen, styremedlem • Astri Anne Svidal Dagestad, styremedlem • Sander Kvinge Haugsdal, styremedlem • Tina Kvamme, styremedlem • Edward Antrobus, varamedlem • Sarah Strandhus Karlsen, varamedlem

Kontakt styret her Styret i Manger Musikklag er også styret i BrassWind.


bottom of page