top of page

Jubileum

Manger Musikklag feirar 100-års jubileum i 2022!

Komponistkonkurranse 

  1. Komponistkonkurransen vil lysast ut hausten 2021 med påmelding innan 1.januar 2021. 

  2. Frist for å levere partitur er 1. mai 2022. 

  3. Øvste aldersgrense for å delta er 24 år, født i 1998 eller seinare. Må vere norsk statsborgar.

  4. Dette skal være eit verk for brass band på max 5 min. 

  5. Premie for vinnaren er 30 000 kr.

  6. Manger Musikklag vil øve inn, halde stemmeprøver og framføre alle bidraga for dommarane.

  7. Dommarar vil vere anerkjente norske komponistar/dirigentar.

  8. Vinnarverket vil verta urframført under MML sin jubileumskonsert i Grieghallen 17.sept. 2022 og under BrassWind-festivalen 2022 av Manger Musikklag.

  9. Medlemmer i Manger Musikklag kan ikkje delta i konkurransen. 

Påmelding sendast til jubileum@mangermusikklag.com

bottom of page