MOT-ambassadørar

MOT er ein haldningsskapande organisasjon som jobbar for og med ungdom, der målet er å bidra til robuste ungdommar som tek eigne val og bidreg til trygge ungdomsmiljø. Manger Musikklag sine medlemmer fungerer som positive førebilete for ungdom, og held fram med dette arbeidet som MOT-ambassadørar.

 

MOTivatørane i Manger Musikklag jobbar primært mot skulekorpsa i regionen, eit arbeid som gjer MOT endå meir synleg på ungdommen si fritidsarena.

 

Nordhordland er eit heilt spesiell region på landsbasis med sitt høge nivå på skulekorpsa, og med det høge talet på ungdom som er aktive korpsmusikantar. Medlemmene i Manger Musikklag jobbar tett på ungdom kvar einaste veke som dirigentar og instruktørar i lokale skulekorps og kulturskular, og over store delar av landet i løpet av året som tilsette ved Norges Musikkorps Forbund sine musikkurs. Manger Musikklag er svært synlege på ungdom sin fritidsarena.

Manger Musikklag har vore nasjonale MOT-ambassadørar sidan 2010

Manger Musikklag

Postboks 83

N-5931 Manger
Norway

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon

Bankgiro:

Vipps:


Org. nummer:

3636 50 24078
 

95263


984580045

© 2020 Manger Musikklag