MOT-ambassadørar

MOT styrkar ungdom si robustheit og mot gjennom forebyggande livsmeistringsprogram. MOT er ein haldningsskapande organisasjon som jobbar for og med ungdom, der målet er å bidra til robuste ungdommar som tek eigne val og bidreg til trygge ungdomsmiljø.


MOT arbeider ut frå tre kjerneverdiar:  

 

MOT til å leve:
 

 • Vere seg sjølv

 • Leie seg sjølv

 • Ha "passion"

 • Akseptere å ikkje alltid vere "bra"

   

MOT til å bry seg:
 

 • Skape godkjensla hjå andre

 • Vise respekt

 • Vise kjærleik

 • Vise omsorg for dei som er utanfor

   

MOT til å seie nei:

 • Prioritere

 • Stå for eigne verdiar

 • Våge å seie ifrå

 • Praktisere tøff kjærleik


Manger Musikklag sine medlemmer fungerer som positive førebilete for ungdom, og held fram med dette arbeidet som MOT-ambassadørar. Eit ambassadørlag skal forsterke MOT-bodskapet, og MOT samarbeider med norske topplag for å påverke spelarane til å vere gode førebilete og rollemodellar. 

MOTivatørane i Manger Musikklag jobbar primært mot skulekorpsa i regionen, eit arbeid som gjer MOT endå meir synleg på ungdommen si fritidsarena. MOT formulerer det slik: "Gjennom å bruke profilerte forbilder innenfor idrett og kultur til å fronte MOT sitt budskap, så forsterker vi MOTs effekt på målgruppa."

Nordhordland er eit heilt spesiell region på landsbasis med sitt høge nivå på skulekorpsa, og med det høge talet på ungdom som er aktive korpsmusikantar. Medlemmane i Manger Musikklag jobbar tett på ungdom kvar einaste veke som dirigentar og/eller instruktørar i lokale skulekorps, kulturskular, eller har undervisning i privat regi. Korpset arrangerer instrumentdagar, har sitt inn-øvingar, konsertar med lokale skulekorps, og er ellers aktive over store delar av landet i løpet av året som tilsette ved blant anna Norges Musikkorps Forbund sine musikkurs. Alle skulekorpsmusikantar kjem gratis inn på samtlege konsertar som er i korpset sin regi. Manger Musikklag er svært synlege på ungdom sin fritidsarena.

Ein ungdom sa: «MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å seie nei gjer det enklare for oss ungdommar å leve.»


Manger Musikklag har vore nasjonale MOT-ambassadørar sidan 2010.

Manger Musikklag

Postboks 83

N-5931 Manger
Norway

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White Twitter Icon
 • White YouTube Icon

Bankgiro:

Vipps:


Org. nummer:

3636 50 24078
 

95263


984580045

© 2020 Manger Musikklag