top of page

MOT-ambassadørar

menu-logo.png

MOT styrkar ungdom si robustheit og mot gjennom forebyggande livsmeistringsprogram. MOT er ein haldningsskapande organisasjon som jobbar for og med ungdom, der målet er å bidra til robuste ungdommar som tek eigne val og bidreg til trygge ungdomsmiljø.


MOT arbeider ut frå tre kjerneverdiar:  

 

MOT til å leve:
 

 • Vere seg sjølv

 • Leie seg sjølv

 • Ha "passion"

 • Akseptere å ikkje alltid vere "bra"

   

MOT til å bry seg:
 

 • Skape godkjensla hjå andre

 • Vise respekt

 • Vise kjærleik

 • Vise omsorg for dei som er utanfor

   

MOT til å seie nei:

 • Prioritere

 • Stå for eigne verdiar

 • Våge å seie ifrå

 • Praktisere tøff kjærleik


Manger Musikklag sine medlemmer fungerer som positive førebilete for ungdom, og held fram med dette arbeidet som MOT-ambassadørar. Eit ambassadørlag skal forsterke MOT-bodskapet, og MOT samarbeider med norske topplag for å påverke spelarane til å vere gode førebilete og rollemodellar. 

MOTivatørane i Manger Musikklag jobbar primært mot skulekorpsa i regionen, eit arbeid som gjer MOT endå meir synleg på ungdommen si fritidsarena. MOT formulerer det slik: "Gjennom å bruke profilerte forbilder innenfor idrett og kultur til å fronte MOT sitt budskap, så forsterker vi MOTs effekt på målgruppa."

Alle skulekorpsmusikantar kjem gratis inn på samtlege konsertar som er i korpset sin regi. Nordhordland er eit heilt spesiell region på landsbasis med sitt høge nivå på skulekorpsa, og med det høge talet på ungdom som er aktive korpsmusikantar. Medlemmane i Manger Musikklag jobbar tett på ungdom kvar einaste veke som dirigentar og/eller instruktørar i lokale skulekorps, kulturskular, eller har undervisning i privat regi. Korpset arrangerer instrumentdagar, har sitt inn-øvingar, konsertar med lokale skulekorps, og er ellers aktive over store delar av landet i løpet av året som tilsette ved blant anna Norges Musikkorps Forbund sine musikkurs. Manger Musikklag er svært synlege på ungdom sin fritidsarena.

Ein ungdom sa: «MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å seie nei gjer det enklare for oss ungdommar å leve.»


Manger Musikklag har vore nasjonale MOT-ambassadørar sidan 2010.

1146825_10152158038389638_270983571_o.jp
bottom of page