top of page

Acerca de

LydenAvUnge 2024 logo

#lydenavunge

#lydenavunge vil i 2024 gjerast om frå ein komposisjonskonkurranse til ei stipendordning. Vi inviterer ungdom opp til 24 år til å sende inn søknad om å motta stipendet på 30 000 kr.  Stipendet skal nyttast til å komponere eit musikkstykke for brass band. Det vil verte framført av Manger Musikklag under BrassWind-festivalen 2024. I tillegg til stipendet tilbyr BrassWind veiledning undervegs av erfarne komponistar og høve til å prøve ut enkelte ting med Manger Musikklag undervegs i skriveprosessen.

I 2024 har undertegnede tatt i mot oppdraget med å veilede ein utvalgt stipendiat. Eg har erfaring med slikt arbeid tidlegare, samt at eg vil kalle meg sjølv den mest erfarne norske brass band komponisten i dag. Bunkevis av verk for brass band dei siste 35 åra, mange av dei komponert for dei beste korpsa i Europa, kan vera ein av referansane.
 
Om akkurat du vert valgt ut, møtast vi enten fysisk eller via ZOOM. Eg mottar eit førebels partitur/skisse i forkant av avtalte møter og så diskuterer vi dette.

 

Eg ser for meg minimum to møter før partitur og stemmer leverast til Manger Musikklag.

― Torstein Aagaard-Nilsen

 

Måla for prosjektet er

 • stimulere ungdom til å skrive for brassband.

 • bidra til kreativitet og skaparglede på tvers av musikalske skiljelinjer

 • få fleire unge komponistar fram i lyset.

 • få fleire nye stemmer til korpsrørsla.

 • flytte fokus frå å prestere som utøvar til å skape musikk for andre

 • motivere ungdom til å halde fram i korpsmiljøet

 

Reglement

 • Søknadsfrist 1. februar 2024

 • Frist for levering av partitur 1. august 2024

 • Øvste aldersgrense for å delta er 24 år, født i år 2000 eller seinare

 • Må vere norsk statsborgar

 • Medlemmer i Manger Musikklag kan ikkje delta

 • Dette skal vere eit verk for brassband på maksimalt 10 min. 

 • Verket skal ikkje ha vore framført tidlegare

Torstein Aagaard-Nilsen seier dette om #lydenavunge

 

Manger Musikklag sin komposisjonskonkurranse #lydenavunge, er med å markere korpsets 100 års jubileum. Kreative unge som også har interesse av å skrive musikk for brass band, får her en unik mulighet. Jeg er både glad og fascinert over satsingen. Et korps som feirer seg selv kan fort bli veldig opptatt av akkurat dét. Men i dette prosjektet fortsetter Manger Musikklag sitt unike bidrag til sin musikalske omverden. De vil feire de som skal bli våre nye komponister - de skal fornye repertoaret vårt.

 

Det som en gang var et bygdekorps i ordets rette betydning, gjennomgikk en omveltning som ikke bare endret bygdekorpset til et fullblods brass band. Da var de omtrent halvveis til hundre. De var også med å skape den moderne norske brass band historien. Deres møte med totalt ukjent brass band musikk, ble en indre drivkraft i korpset. Jeg har selv, som blivende komponist, fått nyte godt av kreftene i miljøet, og helt opp til i dag kunnet eksperimentere med musikalsk form og korpsklanger fordi MML har gitt meg muligheten

 

Gleden er derfor ekstra stort, sett med mine øyne, når MML tar til orde for en komposisjonskonkurranse #lydenavunge!

bottom of page