top of page

Styret i BrassWind er det same som i Manger Musikklag, medlemmene i BrassWind er dei same som i Manger Musikklag, og årsmøtet til BrassWind vert halde den same dagen som årsmøtet til Manger Musikklag.

Manger Musikklag eig og driv BrassWind-festivalen.

Organisasjon

Kontakt BrassWind-festivalen:

BrassWind sitt org.nr.: 916787871

Festivalnemnda er:

Craig Farr

Frida Solberg Ellingsen

kunstnarleg leiar​

festivalsjef

Supert! Meldinga di er sendt til festivalnemnda.

bottom of page