Organisasjon

Styret i BrassWind er det same som i Manger Musikklag, medlemmene i BrassWind er dei same som i Manger Musikklag, og årsmøtet til BrassWind vert halde den same dagen som årsmøtet til Manger Musikklag.

Manger Musikklag eig og driv BrassWind-festivalen.

Kontakt BrassWind-festivalen:

BrassWind sitt org.nr.: 916787871

Festivalnemnda er:

Torstein Aagaard-Nilsen​

Margie S. Antrobus

Kirsti Loe

Trine Villanger

kunstnarleg leiar​

festivalsjef

Manger Musikklag

Postboks 83

N-5931 Manger
Norway

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon

Bankgiro:

Vipps:


Org. nummer:

3636 50 24078
 

95263


984580045

© 2020 Manger Musikklag