top of page

Ein gigantisk takk til Sparebanken Vest!

Manger Musikklag fekk nok ein gong stønad frå Sparebanken Vest til vår satsing på ulike prosjekt retta mot å skape aktivitet og utvikling for born og unge i lokalmiljøet. Til saman har Manger Musikklag motteke 340.000 kronar til ulike prosjekt dette året. Laget kan ikkje få takka nok for denne stønaden og gler oss til å ta fatt på fleire spanande prosjekt i tida som kjem. Tusen takk!

Foto: Nordhordland Tekst & Foto


Kommentare


bottom of page