top of page

Ny kunstnarleg leiar for BrassWind

Craig Farr vert ny kunstnarleg leiar for BrassWind-festivalen. Dette er eit samarbeid BrassWind og MML verkeleg ser fram til. Torstein Aagaard-Nilsen har hatt dette ansvaret heilt sidan festivalen starta opp i 2004, og nå går altså stafettpinnen vidare.

Ei stor takk til Torstein! 19. mars spelte Manger Musikklag konsert på Skogen, Sletta. Konserten hadde tittelen «Hommage à Torstein Aagaard-Nilsen» og var, som tittelen seier, ein kveld med verk skrivne av Torstein Aagaard-Nilsen. Torstein har vore (og vil endå vere) ein stor og viktig del av Manger Musikklag: både som musikant, komponist, æresmedlem og som kunstnarleg leiar for Brasswind-Festivalen heilt sidan 2004 og fram til 2022.

På konserten spelte musikklaget mange verk frå komponistkarriera til Torstein, alt frå Introduction og Nocturne til «Old Licks Bluesed up». To høgdepunkt å trekkje fram frå konserten, er Erlend Aagaard-Nilsen si fantastiske versjon av «Concerto for Bb Cornet & Brass Band» (1993) og ikkje minst urframføring av stykket «Cairn – Tone Poem for Brass Band» som blei skriven i 21/22. «Cairn» vart tinga av Manger Musikklag i høve 100-årsjubileet i 2022. Dette er fantastisk musikk inspirert av den vakre plassen me kjem frå, nemleg Radøy.

Me er evig takksame for alt Torstein har gjort for laget. Når Torstein nå gjev stafettpinnen vidare til Craig Farr, som vert ny kunstnarleg leiar for BrassWind-festivalen, så var det på sin plass å heidre Torstein med ein konsert.


Craig Farr - ny kunstnarleg leiar

Craig Farr seier: "Det er med stor stolthet og ære jeg takker ja til å lede BrassWind videre i sitt kunstneriske arbeid. Jeg er veldig glad for å få den tilliten og gleder meg til å bidra, selv om det er store sko å fylle etter forrige kunstneriske leder. Torstein Aagaard-Nilsen, som har vært med siden festivalens opprinnelse, har utviklet den til å være en svært innholdsrik og inspirerende festival som forener engasjerte musikere fra både det amatør- og profesjonelle kulturliv og er (så vidt meg bekjent) helt unik i så måte.


Et annet unikt element med BrassWind er helt klart Manger Musikklags enorme dugnadsjobb som teknisk arrangør! De fleste musikkfestivaler er helt avhengige av frivillig innsats til å få hjulene til å gå rundt, men hos BrassWind gjøres absolutt alt av en og samme gjeng med dedikerte musikanter fra MML. Dette fortjener MML en stor applaus for! Også på personlig plan vil jeg rette en stor takk til både MML, BrassWind og Torstein som har støttet meg og mange andre unge komponister og musikere og gitt oss en scene å stå på. Det er svært verdifullt for amatørmusikere, studenter og "unge lovende" å kunne spille side om side med noen av landets fremste ensemble som har gjestet BrassWind. Svært verdifullt og ikke noe vi skal ta for gitt! Dette viktige arbeidet, som i fjor ble konkretisert med #lydenavunge, en talentkonkurranse for komponister under 24 år, skal vi fortsette med når jeg nå tar imot stafettpinnen og retter blikket framover. Med MMLs "mot" fokus i ryggen har BW mange gode verdier vi skal ta vare på og med solid støtte fra Grieg Foundation startet vi "Barnas BrassWind" i 2022. Også her en konkretisering av det eksisterende arbeidet BrassWind har gjort for barn og unge på vestlandet."


Litt om Craig Farr Craig Farr er fødd i England og er lidenskapeleg Arsenal-fan. Farr er 47 år, har kone og to barn (som alle driv med musikk) og bur i Bergen. Craig er tilsett som musikar i Sjøforsvarets Musikkorps. Hovudinstrumentet er slagverk, men Craig er og aktiv komponist og har tidlegare skrive bestillingsverk til Manger Musikklag og gjesta BrassWind mang ein gong. Craig seier sjølv: "Jeg har et brennende engasjement for nymusikk og komponerer, spiller og arrangerer konserter med Ensemble Obsidian og gjennom Avgarde der jeg også sitter i styret. Og en "fun fact" til slutt: Jeg har laget stoppesignalene til den nye bybanelinjen som åpna i november 2022!".


BrassWind 2023 vil skje frå 29. september - 1. oktober i Åsane kulturhus.


Comentários


bottom of page