top of page

Barnas BrassWind 2022Barnas BrassWind er en intensiv stimuleringspakke til ungdom som driver med korpsinstrumenter i Bergensregionen. Innholdet i dette pedagogiskrettet kurset består av komponering og fremføring av egen musikk barna lager selv med hjelp av dyktige instruktører. Som resten av BrassWind for øvrig, skal publikum utsettes for «annerledes» konserter der programmeringen byr på opplevelser man ikke får til vanlig. I Barnas BrassWind får deltakerne en aktiv rolle i komponeringen og får kjenne på kroppen hvordan det er å skape musikk fra bunnen av og være med på hele prosessen videre til urfremføring på festivalen. Å være aktiv deltaker i den kreative prosessen gir en unik anledning til personlig utvikling og mestringsfølelse. Kurset består av kollektivimprovisasjon som er i mer eller mindre grad styrt, og komposisjon i fellesskap. Det skal utfordre deltakerne til å være kreative samt gi en fellesskapsfølelse der alle er med!

Craig Farr
Craig Farr

I tillegg til de åpenbare gevinstene av å være aktiv deltaker på Barnas BrassWind gir også prosjektet positive langtidseffekter som stimulerer til samhold og aktivitet i fellesskap. Det skal bidra til økt interesse for eksperimentell kunst samt fremme et rikt kulturliv Som følger av det nye samarbeidet med Grieg Foundation, vil også prosjektet være gratis for deltakerne. Barnas BrassWind er vinn-vinn, et prosjekt som gir lokalsamfunn et produkt som ikke finnes ellers i regionen samt fornyer og forsterker BrassWinds publikumsbase.


I forkant av BrassWind festivalhelgen får de tre deltakende korpsene, Manger, Krohnengen og Ytrebygda skolekorps besøk av komponist Craig Farr og pedagoger fra Bit20. Da får de hjelp til å generere idéer og forme de til musikk som danner basis for verket som de selv framfører på BrassWind sammen. Vi tar i bruk ulike komposisjonsmetoder som serialisme, aleatorikk, grafisk representasjon av lyd og styrt improvisasjon. Bit20 tar i bruk BitWaves appen til sampling og utforming av spennende lydlandskap så barna blir også eksponert for elektronisk prosessering av lydmateriale.


Det blir både spennende og givende å delta på Barnas BrassWind og en unik opplevelse også for de som kommer og hører på!Comments


bottom of page