top of page

Vinnar av stipend #LydenAvUnge 2024

Stipendet #lydenavunge 2024 er tildelt Mikkel Dahl Amundsen. Mikkel er 21 år og kjem frå Oslo, men studerer for tida bachelor i utøvande jazz og improviserande musikk ved NTNU i Trondheim.

Foto: Steinar Bleken

Han har bakgrunn som trompetist i ulike janitsjarkorps, men har dei siste åra drive mest med storband og jazzorkester, både som komponist/arrangør og utøvar. Mikkel seier han ynskjer å fordjupa seg i større ensembler framover, og vil bruke oppdraget med #lydenavunge til å hauste ny erfaring som komponist. Mikkel er allereie i gang med komposisjonen og han samarbeider med mentor for prosjektet Torstein Aagaard-Nilsen. Vi gler oss alle til å høyre resultatet som skal urframførast under MML sin jubileumskonsert for BrassWindfestivalen, sundag 29.september i Nykirken i Bergen.

Comments


bottom of page