top of page

Komponistkonkurransen #lydenavunge

MML inviterer barn, ungdom og og unge vaksne opp til 24 år til å komponere eigen musikk. MML ønskjer å bidra til skaparglede og kreativitet på tvers av alle musikalske skiljelinjer. Gjennom dette prosjektet får barn og unge ein unik moglegheit til å komponere individuelle verk som vert framført på stor scene i Bergen av eit av Norges fremste korps. Undervegs vil deltakarane få verdifull tilbakemelding og rettleiing frå komponistar. Vinnarverket vert urframført under BrassWind-festivalen 2023.


Måla for prosjektet er:

· stimulere ungdom til å skrive for brassband.

· bidra til kreativitet og skaparglede på tvers av musikalske skiljelinjer

· få fleire unge komponistar fram i lyset.

· få fleire nye stemmer til korpsrørsla.

· flytte fokus frå å prestere som utøvar til å skape musikk for andre

· motivere ungdom til å halde fram i korpsmiljøetReglement:1. Komponistkonkurransen vert lyst ut desember 2022. Påmeldingsfrist 10.januar 2023

2. Frist for å levere partitur er 1. mai 2023.

3. Øvste aldersgrense for å delta er 24 år, født i 1999 eller seinare.

4. Dette skal være eit verk for brass band på max 5 min.

5. Premie for vinnaren er 30 000 kr

6. Det vil verte ein prosess der dommarane vel ut 5 verk til ein finalerunde.

7. Manger Musikklag vil øve inn, halde stemmeprøver og framføre alle bidraga i finalen for dommarane.

8. Dommarar vil vere anerkjente norske komponistar/dirigentar/utøvarar

9. Vinnarverket vil verta urframført under BrassWind festivalen 2023 av Manger Musikklag

10. Medlemmer i Manger Musikklag kan ikkje delta i konkurransen.

Påmelding innan 10.januar til lydenavunge@mangermusikklag.com
Torstein Aagaard-Nilsen seier dette om #lydenavunge:


"Manger Musikklag sin komposisjonskonkurranse #lydenavunge, er med å markere korpsets 100 års jubileum. Kreative unge som også har interesse av å skrive musikk for brass band, får her en unik mulighet. Jeg er både glad og fascinert over satsingen. Et korps som feirer seg selv kan fort bli veldig opptatt av akkurat dét. Men i dette prosjektet fortsetter Manger Musikklag sitt unike bidrag til sin musikalske omverden. De vil feire de som skal bli våre nye komponister - de skal fornye repertoaret vårt.


Det som en gang var et bygdekorps i ordets rette betydning, gjennomgikk en omveltning som ikke bare endret bygdekorpset til et fullblods brass band. Da var de omtrent halvveis til hundre. De var også med å skape den moderne norske brass band historien. Deres møte med totalt ukjent brass band musikk, ble en indre drivkraft i korpset. Jeg har selv, som blivende komponist, fått nyte godt av kreftene i miljøet, og helt opp til i dag kunnet eksperimentere med musikalsk form og korpsklanger fordi MML har gitt meg muligheten


Gleden er derfor ekstra stort, sett med mine øyne, når MML tar til orde for en komposisjonskonkurranse #lydenavunge!"Comments


bottom of page