top of page

Manger Musikklag på BrassWind 2023


Manger Musikklag spelte tradisjon tru konsert under BrassWind 2023 under leiing av kunstnarleg leiar for laget, Allan Withington. På programmet stod mykje ny musikk - vinnarverket "Snøskrømt" av Kolbein Bukve frå #LydenAvUnge, urframføring av brassband-versjonen av Kjell Flem sine stykke "Communion" og "Jubilus" og "Surface Tension" skrive av Ellen Lindquist.


Stykket skrive av Lindquist var eit bestillingsverk til årets festival, støtta av Det Norske Komponistfond. Lindquist seier at ho finn inspirasjon i oppdaginga av unike lydverdar og trivst med samarbeid, med dans, teater, poesi og performancekunst. Ein djup respekt for og kjærleik til den naturlege verd blir spegla i arbeidet hennar.


Om stykket skriv komponisten: «Titles, for me, come almost always after a piece is finished, and are often only abstractly related to the actual piece. This is also true for Surface Tension. The title surfaced first from the opening material: the resilient tightness of unified collective sound feels like an energetic “membrane” which contains the fluid potential of its watery sound-interior. Through the waves of tension and release which intertwine throughout “Surface Tension”, compact, rhythmic material dissolves repeatedly into breath, setting focus on and transforming our sound-experience of that which is held within. "The cohesive forces between liquid molecules are responsible for the phenomenon known as surface tension." (The Water Science School, USGS)»


Kjell Flem seier følgjande om sine verk:

«Verkene Communion og Jubilus er opprinnelig skrevet for orgel og er 2. og 3 sats i en suite som heter Ecclesia in mundo (Kirken i verden). Jubilus per organo var bestilt av Bjørgvin Kirkemusikk i forbindelse med innvielsen av det nye orgelet i Bergen Domkirke og fremført av Tor Grønn den 26. september, 1997. Ecclesia in mundo for orgel var bestilt av Ålesund kirkelige fellesråd til 100-årsjubileet til Ålesund kirke, 13. september 2009 og ble urframført av Tor Grønn. Communion er inspirert av jødiske ritualer hvor to rabbier synger duett i kontrast til sang fra menigheten. Jubilus uttrykker menighetens glede over et nytt orgel. Min gode venn og kollega Torstein Aagaard-Nilsen overtalte meg så til å arrangere verket for Brass Band.»


Me vil takke både Flem og Lindquist for at me fekk framføre og jobbe med desse verka. Me vil takke for all stønad me får til slike prosjekt og ikkje minst takke alle som kom på konserten.


No står Siddis 2024 for tur.

コメント


bottom of page